Preambuła

Od 26 lat tworzę specyficzny rodzaj sztuki, taki, który jeżeli nawet wcześniej istniał nikt na niego nie zwracał uwagi. Zauważyłem go, doceniłem i badam go, pracuje z nim i skutkami, które wywołuje. Także nad odkryciem prawideł jakimi się rządzi.

Mam wrażenie i doświadczenie, że poruszam się po terenie niczyim. Ten regulamin wyznacza ten teren, jego granice oraz zasady jakie w nim obowiązują. Jest regulacją chroniącą istotne z punktu widzenia Gry w abstrakcje interesy oraz sprawy przed nieustanną, często agresywną a najczęściej bezprzedmiotową paplaniną.

 

W związku ze specyfiką Gry w abstrakcję, jej odkrywaniem terenu niczyjego, który często utożsamiany jest ze sferą intymną, niezbędnym jest stosowanie podstawowych zasad etycznych w trakcie prowadzenia Gry w abstrakcję oraz wszelkich działań wywodzących się z jej korzeni. Niniejszy regulamin zabezpiecza także interesy osób uczestniczących w zdarzeniach związanych z Grą w abstrakcję przed nieodpowiedzialnym i niekompetentnym stosowaniem tej sztuki.

§ 1

Istotą Gry w abstrakcje jest doświadczenie, możliwość jego sprawdzenia i powtórzenia.

§ 2

W obszarze Gry w abstrakcje uznaje za niegrzeczne, niestosowne i inwazyjne odwoływanie się, przekonywanie lub sugerowanie jakiejkolwiek wiary w znaczeniu religijnym, ekonomicznym czy politycznym. Jest wiele serwisów zajmujących się tą tematyką i tam proszę obnosić się ze swoimi wierzeniami.

§ 3

Uznaje za niestosowne, agresywne i niegrzeczne wygłaszanie jakichkolwiek poglądów politycznych, społecznych, czy naukowych. Jeżeli nie są to formy wyjaśniające do zachodzących w ramach Gry w abstrakcje zjawisk.

§ 4

Wszelkie teksty, wyniki i efekty eksperymentów są chronione prawem autorskim i należą do autorów. Ich wykorzystywanie, cytowanie i rozpowszechnianie bez wiedzy i zezwolenia autorów jest zabronione. Wszystkimi tymi strawami zajmuje się administracja serwisu www.gramozliwosi.art.pl napisz do nas >>

 

§ 5

Gra w abstrakcje, a także jej znak, kolorystyka i typografia, czyli tak zwany wizerunek jest prawnie chroniony i należą do Romana Pukara.

§ 6

Każde działanie odwołujące się lub wynikające z Grze w abstrakcję musi być oparte na praktycznym doświadczeniu Gry przynajmniej w jej cyklu podstawowym.

§ 7

Działania powstające lub istniejące w oparciu o opracowania teoretyczne są ułomne w samej swojej istocie. Poprzez swoją teoretyczność i powierzchowność mogą się okazać, niebezpieczne dla swoich uczestników. Dlatego każde zdarzenie czerpiące jedynie z teoretycznych opracowań Gry, należy uznać za nie legalne, powierzchowne i potencjalnie niebezpieczne dla swoich uczestników.

§ 8

Osoby reprezentujące Grę w abstrakcję, prowadzące warsztaty Gry, inicjujące zdarzenie istniejące w oparciu o Grę w abstrakcję muszą się legitymować stosownymi certyfikatami wydanymi przez Romana Pukar.