Ta Gra nie ma żadnych reguł a jednak zachodzi zjawisko gry, zmagania.
Znaczy to, że zasadą tej Gry jesteśmy my sami.

Naruszenie zasad

Gra poprzez swoją organizację narusza jaką podstawową zasadę. Partnerzy w miarę jej trwania opuszczają cywilizację Zachodnią i doświadczają Samoorganizującego się systemu. Czyli czegoś na kształt kosmicznej świadomości.
..

Przejście przez paradoks

Gdy ja maluje i partner widzi ! Paradoks. Przesunięcie znaczeń, kosmiczne lustro. Jak by o tym nie mówić, to faktycznie ten mechanizm wydobywa nas z cywilizacji rozumu i przenosi w świat krystalicznej duchowości.

Obraz wzajemnych relacji

Powstaje obraz! Wyjątkowy, bo nie jest to kolejna wizja artysty! To obraz wzajemnych relacji. W moim sercu budzi nadzieję, na odnowione przymierze z życiem.

Partnerzy

Niewiele jest wypowiedzi partnerów po Grze, choć zawsze o to prosiłem. Wydaje się, że Gra prowadzi nas w kierunku czegoś na kształt oświecenia czyli wyjścia poza racjonalny rozum a wówczas rozum sobie nie radzi. Przedstawiam tutaj dwie obszerniejsze wypowiedzi moich wielokrotnych partnerów, opatrzone naszymi współtworzonymi obrazami:

„GRA” jako bezsłowny dialog.
prof. Jadwiga Mizińska

Czytaj całość

Gra - samoorganizujący się system.
prof. Olena Levchenko

Czytaj całość

Gra w abstrakcję

Trzeci krąg myślenia

Doświadczenie Gry jest proste i w pełni przejrzyste dla każdego
z nas. Pytałem o to swoich partnerów i wszyscy to potwierdzili, a jednak nie potrafimy o tym doświadczeniu powiedzieć zbyt wiele. To jakaś inna przestrzeń, w której nie obowiązują nasze nazwy.

Przez wiele lat starałem się utrzymać Grę w granicach sztuki, jest to bowiem jedyna obecnie dziedzina, w której istnieje wolność poszukiwań. Wydaje mi się to bezcenne!

Krótko na temat

Trudno opisać Grę, nie da się tego zrobić logicznie. Staram się raczej pisząc tworzyć rodzaj "triangulacji" czoś co będzie opisywać jej przestrzeń.
Nie stanowimy istoty istnienia, jesteśmy raczej nakładką na istniejący już naturalny system. Lubimy go obserwować, ale nie lubimy doświadczać...

Czytaj całość

Utracić kontrole to horror współczesnego człowieka. Jednak stała kontrola siebie a także otoczenia, jest nie do wytrzymania.

Czytaj całość

Gra w abstrakcję toczy się na poziomie duchowym a kończy materialnym obrazem... To inspiruje...

Czytaj całość

Świat kultury i nauki odizolował się od życia, nie przeprowadził nas przez przemianę 1989. Zamurował na w starych półprawdach.

Czytaj całość

Kultura bez dogmatów i aksjomatów! Trzeba ją stworzyć!

Czytaj całość

 1. Gra w abstrakcje
 2. Katalog obrazów Gry
 3. Gra możliwości
 4. Gracz: Roman Pukar

Strona Gra w abstrakcję, to najstarsza strona o Grze, jest jej zapisem, gromadzeniem obrazów, opisów, tekstów, refleksji.

 • Ta Gra nie ma żadnych reguł, nie pozwalam, też na ustalanie jakichkolwiek kierunków działania. To jest samoorganizujący się system.
 • Nie można jej zaplanować, kontrolować, realizować a jednak działa i prowadzi do odczuwania siebie jako części MY.!
 • Jej cechą jest aktualność i wszechstronność.
 • Trzeba gromadzić materiały, by potem móc je porządkować. Ta strona służy właśnie temu. Gra w abstrakcję.art.pl jest zasobnikiem gromadzącym obrazy, opisy, komentarze, filmy video itd.
 • Jest zbiorem wszystkich materiałów jakie w Grze się pojawiły.
 • Gromadzi teksty, recenzje i opinie Graczy.
 • Zwiera moja notatki, opisy stanów emocjonalnych jakie Gra wywoływała u mnie na przestrzeni kolejnych okresów.
 • Zawiera okresowe Błogi o Grze.
 • Jest dostępna dla trzech kręgów: publiczny, zarejestrowani i specjalni

Strona Gra w abstrakcję >>

Jedyna kolekcja Obrazów Gry w abstrakcję.Obrazów wzajemnych relacji. Od pierwszej spontanicznej Gry czuje, że to jest ważne, opisuje je, kataloguje i gromadzę. Teraz z perspektywy niemal 30 lat twórczej pracy i ponad 200 skatalogowanych obrazów, dysponuje materiałem do porównań i opracowań. Trwają pracę nad Estetyką dialogu.

 • Ponad 200 obrazów Gry
 • Podział na okresy: prywatny, publiczny, refleksyjny, obecny: Czas Gry.
 • Prezentacja partnerów "Czasu Gry". Ten okres uznaje za graniczny, świadomy siebie i swoich możliwości.

  Katalog Gry w abstrakcję, organizacja:

 • Skoro, podpisałeś się pod Grą, prezentuje Ciebie jako partnera.
 • Jeżeli chcesz posiadać pełny profil, zarejestruj się i uzupełnij go.
Strona katalogu Gry w abstrakcję >> jeżeli kiedykolwiek Grałeś, wejdź i zarejestruj się.

Strona Gra możliwości jest ofertą Gry, jej zastosowaniom w przestrzeni społecznej.

Możliwości osobiste

 • Zagraj swój obraz, to pełnokrwiste dzieło sztuki z opisem i kontekstem.
 • Stajesz się partnerem i współtwórcą. Masz swój unikalny obraz! Unikalne doświadczenie i dokumentacje Gry.
 • Kolejny, krok, to Twoja kolekcja Gry w abstrakcję. Wkład w myśli rozważania nad Estetyką Dialogu. - Zobacz kolekcję Oleny Levchenko >> Językoznawcy ze Lwowa>>

Perspektywa społeczna

 • Opowieści o praktyczności samorganizującego się systemu. Wiele rzeczy widać dopiero Gdy zestawi się ze sobą wiele Gier, porówna ich kompozycje, przebieg a także czas trwania. Widać wówczas co umyka nam w codzienności..
 • Praktyczne warsztaty dla małych grup, do 12 osób. We wprowadzeniu zdradzam, kilka istotnych technik współtworzenia, na końcu wszyscy jesteśmy samoorganizującym się systemem. Pomaga budować rzeczywiste więzi w grupie, przekraczać, stare nastawienia, okazywać pozytywny horyzont współpracy. Ujawnia i reguluje relację pomiędzy JA a MY.
 • Kto to jest My, to perspektywa intelektualna, potrzebna bo niedoceniana.

Strona Gra możliwości >>, zapoznaj się z praktycznymi, komercyjnymi zastosowaniami Gry w abstrakcję.

Moim darem - talentem jest Grą w abstrakcję, potrafię poprowadzić ją tak, że u jej kresu znajdujemy się w stanie samoorganizującego się systemu! Przejście ze świta racjonalnej codzienności do świata intuicyjnego, opisywanego przeze mnie jako samoorganizujący się system to mój dar! Jestem więc kreatorem samoorganizująłcego się systemu.
Moja rola polega na wyprowadzeniu partnera z racjonalnego poczucia codzienności i wprowadzenia nas w obszar „MY”.

Dzięki temu powstaje obraz wzajemnych relacji!
Poruszam się całkowicie w obszarze intuicji. Wiedzy jaka jest w nas obecna bez wysiłku, ale jest trudna do zdefiniowana. Potrzeba do tego swobodnego wnikliwego umysłu! Który w oparciu o niestandardowe procedury wytworzy intelektualne rozumienie doświadczenia. Gra w abstrakcję, to moja metodologia poznania. Powtarzana, kolekcjonowana w postaci obrazów Gry i analizowana, pomaga mi rozumieć świat także w tej sferze jaka jest wielką tajemnicą.

Jednocześnie jestem aktywnym projektantem i artystą tworzącym swoje obrazy wizje, fotografującym, czasem robiącym video.

Strona autorska Roman Pukar>>