Gdy do sztuki włącza się partner cała jeje sytuacja staje się odmienna! Bowiem krąg odbioróc przesuwa się cień a na plan pierwszy wysuwa się współautor. W ten sposób "akt twórczy" tomityczne zdarzenie artysty poszeża się. Nabier anowej mocy.
Inaczej też trzeb apatrzeć na przekaz i odbiór.
 
Tej gry nie spotkacie w galeriach
Nie spotkacie jej w muzeach
Nie spotkacie na wernisażach
 
Ją trzeba przeżyć
 

Obraz Gry w abstrakcje, to pozornie taki sam abstrakcyjny obraz jakich wiele.
Gdy jednak się zastanowić i spojrzeć w jego głąb dostrzeżemy tam unikalną, technikę jego powstania: Grę w abstrakcję. Wówczas okazuje się, że już sam obraz Gry jest swoistym manifestem zmian...
Co mówi obraz Gry w abstrakcje?
- Nikt nie tworzy świata sam, nikt nie jest niezależną, samotną wyspą.
- Każdy widzi świat od twojej strony.
- Nie ma jednej uniwersalnej i nieomylny prawny.
- Drugi jest nam potrzebny, by razem tworzyć nasz świat.
- Drugi jest nam potrzebny, by nas inspirować do ciągłego rozwoju, do wspóbycia.
- Naszym spotkaniem rządzi paradoks.

 

W Grze jest coś niezwykłego, bo tam wszystko jest moje! Nic nie jest obce... Jakby nie istniało dobro i zło.
Cokolwiek zrobi na płaszczyónie mój partner, mogę to zmienić, przerobić, wreszcie zamalować ale przez jakiś czas puki tego nie zrobię jestem z tym czego nie chcę i to uczy mnie jak akceptować to co trudne.