Gdy do sztuki włącza się partner cała jeje sytuacja staje się odmienna! Bowiem krąg odbioróc przesuwa się cień a na plan pierwszy wysuwa się współautor. W ten sposób "akt twórczy" tomityczne zdarzenie artysty poszeża się. Nabier anowej mocy.
Inaczej też trzeb apatrzeć na przekaz i odbiór.
 
Tej gry nie spotkacie w galeriach
Nie spotkacie jej w muzeach
Nie spotkacie na wernisażach
 
Ją trzeba przeżyć