Gra inspiracjiWszystkie dotychczasowe Gry odbywają się przy pomocy materialnych sztonów symbolizujących składowe świata i relacji pomiędzy tymi składowymi. W szychach król jest atakowany przez królową, w kartach Wisielec sąsiaduje z Cesarzową i te relacje odwzorowują w sposób symboliczny lub faktyczny relacje zawarte w naszym otoczeniu. Sama rozgrywka prowadzi zaś do niematerialnego finału w rodzaju sukces lub porażka.

Gra w abstrakcję jest wyjątkowa, toczy się Ona przy pomocy barwnych plam wyrażających nasze emocje. Efektem zaś jest materialny obraz! Zapis przebiegu spotkania przy Grze w abstrakcje..

Klasyka gier:

  • Materialne symboliczne sztony
  • Nie materialny efekt

Gra w abstrakcje:

  • Wzajemne (niematerialne) relacje
  • Materialny efekt – „kwant„ relacji

Gra w abstrakcję, nie jest związana z materią, ale na nią oddziałuje. Dotyka bowiem sfery użytkowej w ten jedyny sposób przypominający symulator lotów, w którym przygotowujemy się na trudne zadania, mogące nas zaskoczyć w codzienności.
Wzmacnia rozumienia otoczenia oraz zachodzących w nim procesów. Jest naturalnym modelem relacji. Opcją zerową mogącą inspirować codzienność.
Dodatkowym niezwykle cennym elementem jest obraz Gry w abstrakcję, zawieszony na ścianie będzie przypominał i utrwalał doświadczenie. Jednocześnie czynił nasz świat bardziej Naszym.