naglowki BeslowyDialog www„Krwawię. Słowo jest cierniem” .
Rabi Semane


„Gdy dialog zostanie podjęty, kto, poza mną samym, go przerwie? Rzeczywistość, która jest piaskiem i Nicość, która jest błękitem, to moje dwa horyzonty. I jakie ma znaczenie, jeśli stąpam po jednym, a wznoszę wzrok ku drugiemu?”
Obydwa powyższe cytaty pochodzą z niezwykłej książki: Edmonda Jabesa „Księga Jukiela” z posłowiem Maurice Blanchota zatytułowanym „Księga Pytań”. Niezwykłość tego dzieła jest podwójna. Raz, że składa się ono z niepowiązanych fragmentów – jak gdyby odłamków dawnej całości. Po wtóre, bo jest pośmiertną rozmową dwojga kochanków: „Od samobójczej śmierci Jukiela do śmierci Sary, każda stronica jest oczekiwaniem i głosem wyznania” ( z okładki). Przede wszystkim jednak dlatego, że opowiada o wysiłku nawiązania dialogu tam, gdzie wydaje się on całkowicie niemożliwy, bo albo kochający się rozmówcy zmarli, albo – choć wciąż żyją, to dzieli ich nienawiść względnie obojętność.

naglowek SamoogranizujacySystem wwwZamiast Estetyki dialogu, powiedziałabym Fizyka dialogu (czuje już chichot fizyków). To, co odbywa się podczas gry (raczej serii gier) przypomina zjawisko, które w nauce znane jest pod nazwą: systemów samoorganizujących się – skomplikowany dynamiczny system, który podczas zmian wewnętrznych lub zewnętrznych warunków jego funkcjonowania i rozwoju zachowuje, lub rozwija swoja organizację, wykorzystując do tego swoje, wcześniejsze doświadczenie .
Badacze tego zjawiska mówią, że dla takich systemów właściwe są: otwartość, nielinijność, dyssypatywność. Jeżeli mówimy o otwartości (a otwarte systemy – to systemy, które podtrzymują się w pewnym stanie za pomocą nieprzerywanego przypływu z zewnątrz substancji, energii lub informacji.
Wszystko to występuje w Grze. Obraz powstaje, bo występują wszystkie wyliczone składniki.