dr. hab. Jadwiga Mizińska 
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie 
Opinia o projekcie "Gra" Romana Pukara 

Gra Romana Pukara stanowi oryginalny i wyjątkowo użyteczny projekt prostego zabiegu przygotowującego pozytywny efekt wszystkiego typu negocjacji (ekonomicznych, politycznych etc). Jest ona oparta na przeświadczeniu, iż większość nieporozumień na poziomie komunikacji werbalnej wynika z nieświadomych negatywnych nastawień wobec partnera dialogu. 
Gra angażująca ekspnesję zmysłowa (plastyczni z uwagi na swoje reguły pozwala na wyładowanie agresji i empiryczne doświadczenie, iż warunkiem jakiegokolwiek konsensusu są wzajemne ustępstwa i poszanowenie minimum racji partnera. Ponieważ apeluje ona do naturalnych odruchów znanych każdemu z dzieciństwa - ekspresji plastycznej - może być stosowana w każdych warunkach, bez żadnego przygotowania i przy minimalnych kosztach. 
Warto ja polecić jako konieczne, przed wszelkimi "poważnymi" negocjacjami, przygotowanie psychologicznego klimatu i pozytywnego nastawienia partnerów do dialogu już na poziomie werbalnym. Walorem Gry, poza jej prostota i skutecznością jest element estetyczny i ludyczny, lekceważony w dotychczasowej praktyce. Zdecydowanie się na niewątpliwe zyski z zastosowania Gry w charakterze wstępu do negocjacji wymaga minimum środków i ryzyka oraz odrobiny poczucia humoru. W zamian odwołanie się do elementu zabawy gwarantuje powodzenie w kwestiach już całkowicie serio. Z całym przekonaniem polecam pomysł R. Pukara odpowiednim instytucjom, którym zależy na skróceniu czasu i na efektywności negocjacji.