Spis treści

Zapraszam do zapoznania się z tekstem referatu prof. Jadwigi Mizińskiej wygłoszonym we Lwowie na otwarciu wystawy:

„GRA” Romana Pukara jako bezsłowny dialog >>

Jednym słowem, podejmuje zagadnienie „rozmowy niemożliwej”, choć zarazem niezbędnej. Odnosi się to również do dzisiejszej sytuacji kiedy świat więzi społecznych uległ roztrzaskaniu, niby w chasydzkim podaniu o tikkun - rozbiciu boskich naczyń, z których wyciekło światło i rozproszyło się na poszczególne iskry. Zbawienie nastąpi dopiero wówczas, gdy zostaną one na powrót pozbierane w jedno miejsce. Póki co, każda z tych iskier czuje się wyizolowana i samotna.