naglowki wystawa Lwow wwwCo łączy lingwistykę z Grą w abstrakcję?
Głębokie przekonanie, że żaden komunikat nie gwarantuje komunikatywności!

Co różni lingwistykę stosowaną i Grę?
Gra z triady: człowiek, komputer, komunikacja. Wyłącza komputer, jako medium głębokiego przekazu, pozostawia go w sferze prostej komunikacji. Dzięki temu, komunikacja, przekształca się w dialog i staje się głęboka.

To wydaje mi się ciekawym rozróżnieniem i ciekawym spojrzeniem. Zostając z tyłu za cywilizacją, udało mi się ja wyprzedzić...stoi za tym bardzo prosta reguła:
1. nie biegnijmy, spotkajmy się, nigdy tego nie potrafiliśmy. Zawsze goniliśmy za swoją wielką wizją, świata!
Ja nie wierzę w wizje!!!! , pan Putina ma wizję wielkiej Rosji co z tego wynika nikomu we Lwowie, nie trzeba tłumaczyć. Jeżeli, ktoś ma wizję to niech idzie do lekarza. Współczesna kultura jest pełna wizjonerów wypowiadających się przy pomocy obrazu czy symbolu, ikony. To podstawa rozumienia i bycia w świecie: para kreatywna, Demiurg i Logos.

Gra w abstrakcję, jest sztuką współtworzenia obrazu. Partnerzy naprzemiennie wykonują malarskie posunięcia, tworząc wspólny obraz. Są partnerami! Tworzę tą sztukę od 26 lat. Praktyka pokazała, że istotą komunikacji w Grze jest abstrakcja! Jest to sztuka pozbawiona Demiurga - tworzą partnerzy, oraz Logos, komunikacja poprzez abstrakcję. Jesteśmy więc w nowym punkcie kultury poza Demiurgiem i Logos. Kultury nie przekazu ale partnerstwa.

Ta Gra nie ma żadnych reguł a jednak zachodzi zjawisko gry a to znaczy, że reguła i zasadą tej gry jesteśmy, my sam. Z każdym barwnym posunięciem, z każdą Grą posuwamy się w coraz głębszą komunikację aż do porozumienia. Powstały w ten sposób, obraz Gry nie przedstawia, nic poza wzajemnymi relacjami partnerów. Jest trzecim widzeniem rzeczywistości, po obrazowym przedstawianiu wizji, po świecie koncepcyjnej narracji, przedstawia rzeczywistość wzajemnych relacji.

Dialog bez komputera ma swoje zalety, może prowadzić do głębokiego porozumienia.
Jak o tym powiedzieć panu Putinowi, nie mam pojęcia ale może to nie jest najważniejsze! Najważniejszy jest partner i to abyśmy tą drogę porozumienia przeszli tyle set razy aż zrozumiemy ten proces. Wtedy będziemy niezwyciężeni, bo każdy głęboko pragnie ludzkiego świata i każdy z nas podświadomie o nim wie i w niego wierzy..
Roman Pukar


Zapraszam do zapoznania się z tekstem referatu prof. Jadwigi Mizińskiej wygłoszonym we Lwowie na otwarciu wystawy:

„GRA” Romana Pukara jako bezsłowny dialog >>

Jednym słowem, podejmuje zagadnienie „rozmowy niemożliwej”, choć zarazem niezbędnej. Odnosi się to również do dzisiejszej sytuacji kiedy świat więzi społecznych uległ roztrzaskaniu, niby w chasydzkim podaniu o tikkun - rozbiciu boskich naczyń, z których wyciekło światło i rozproszyło się na poszczególne iskry. Zbawienie nastąpi dopiero wówczas, gdy zostaną one na powrót pozbierane w jedno miejsce. Póki co, każda z tych iskier czuje się wyizolowana i samotna.


 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_019
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_025
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_012
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_009
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_023
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_020
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_034
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_039
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_028
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_031
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_037
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_013
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_026
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_036
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_010
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_024
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_027
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_035
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_033
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_008
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_030
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_017
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_032
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_015
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_021
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_018
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_029
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_011
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_016
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_038
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_022
 • Estetyka_Dialogu_Lwow2015_014