naglowkiTekstoweGra PRE kultura

Pre-kultura, czyli to, co jest, było i będzie pomimo kultury, to, co jeszcze jest nie nazwane.
Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las.
To zdanie, używane chętnie przez ekologów, ma jeszcze jedno ważne znaczenie, że my nie stanowimy istoty istnienia, jesteśmy raczej nakładką na istniejący już naturalny system. 

naglowkiTekstoweGra kulturaJest opcją zerową - istnieniem, które tworzy samo siebie i samo siebie uczy się rozumieć. Samo siebie poddaje sprawdzeniu i samo siebie skłania do wątpliwości. Samo sprawdza te wątpliwości, wyciąga wnioski, te wnioski poddaje sprawdzeniu w kolejnej Grze i tak w nieskończoność.

Gra inspiracjiWszystkie dotychczasowe Gry odbywają się przy pomocy materialnych sztonów symbolizujących składowe świata i relacji pomiędzy tymi składowymi. W szychach król jest atakowany przez królową, w kartach Wisielec sąsiaduje z Cesarzową i te relacje odwzorowują w sposób symboliczny lub faktyczny relacje zawarte w naszym otoczeniu. Sama rozgrywka prowadzi zaś do niematerialnego finału w rodzaju sukces lub porażka.

naglowkiTekstoweGra RewolucjaJest pewnym fenomenem, że wywołana przez Solidarność przemiana, będąca odwrotnością rewolucji 1917r. nie wywołała żadnych nowych prądów kulturowych, żadnych ożywczych nurtów myślenia.

Jej przeciwstawienie - rewolucja Październikowa otwierająca pewien rozdział historii, właśnie przez Solidarność zakończonej, wywołała bardzo silny, ożywczy ruch w sferze kultury.

naglowkiTekstoweGra kontrolaUtracić kontrole to horror współczesnego człowieka.

Chcemy wszystko kontrolować a siebie nade wszystko. Spotkanie z drugim jest zhierarchizowane bowiem tylko w ten sposób nie tracimy kontroli. Jednak stała kontrola siebie a także otoczenia, jest nie do wytrzymania. Zabiera swobodę oddechu i z biegiem czasu dociera do nas, że coś tracimy, coś nas omija. Być może bezpowrotnie....