naglowki BeslowyDialog www„Krwawię. Słowo jest cierniem” .
Rabi Semane


„Gdy dialog zostanie podjęty, kto, poza mną samym, go przerwie? Rzeczywistość, która jest piaskiem i Nicość, która jest błękitem, to moje dwa horyzonty. I jakie ma znaczenie, jeśli stąpam po jednym, a wznoszę wzrok ku drugiemu?”
Obydwa powyższe cytaty pochodzą z niezwykłej książki: Edmonda Jabesa „Księga Jukiela” z posłowiem Maurice Blanchota zatytułowanym „Księga Pytań”. Niezwykłość tego dzieła jest podwójna. Raz, że składa się ono z niepowiązanych fragmentów – jak gdyby odłamków dawnej całości. Po wtóre, bo jest pośmiertną rozmową dwojga kochanków: „Od samobójczej śmierci Jukiela do śmierci Sary, każda stronica jest oczekiwaniem i głosem wyznania” ( z okładki). Przede wszystkim jednak dlatego, że opowiada o wysiłku nawiązania dialogu tam, gdzie wydaje się on całkowicie niemożliwy, bo albo kochający się rozmówcy zmarli, albo – choć wciąż żyją, to dzieli ich nienawiść względnie obojętność.